Ajalliset kerrostumat

Ajallisia kerrostumia löytyy kaikkialta ympäriltämme, niin kaupungeista kuin maaseudulta. Ne kertovat historiasta ja tekevät ympäristöstämme monimuotoisen. Ajalliset kerrostumat ovat koko ajan läsnä ja ne ovat usein niin kiinteä osa arkipäiväämme, ettemme kiinnitä niihin juurikaan huomiota. Niitä löytyy niin rakennusten sisä- kuin ulkopuolilta ja ne ilmentävät sekä yhdistävät eri aikakausia. Esimerkiksi kaupunkiympäristössä saattaa yhdellä vilkaisulla olla nähtävissä useita eri vuosikymmeniltä peräisin olevia rakennuksia, jotka muodostavat ajallisia ja historiallisia kerrostumia. 

Kansatieteen kenttätyökurssilla kartoitimme Naantalissa olevia kohteita, joille Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä. Kunniakilpiä on myönnetty eri vuosikymmeninä joko yksittäisille rakennuksille tai rakennusryhmille. Naantalissa sijaitseva Alitalon/Matintalon tila on saanut kaksi kunniakilpeä. Toinen on myönnetty tilalla sijaitsevalle tuulimyllylle 1950-luvulla ja toinen Alitalon pihapiirin rakennusryhmälle vuonna 1989. Kunniakilpien myöntämisenkin jälkeen tilaa on rakennettu lisää ja sieltä on hävinnyt osia. Alitalon tilalta on myös löytynyt keskiaikainen kellari sekä rautakautinen keihäänkärki, jotka voidaan käsittää tilan ja sen alueen varhaisiksi kerrostumiksi. 

Rakennuksen katolla oleva sukuviiri kertoo tilan olleen saman suvun hallussa jo 1700-luvulta lähtien. Kuva: Elisa Halsinaho & Noomi Elf
Historialliset kerrostumat kertovat itse itsestään, jos niitä osaa lukea. Kerrostumat saavat uusia merkityksiä, jos niihin liittyy henkilökohtaisia muistoja tai jos ne liittyvät omaan perheeseen. Alitalon kohdalla nämä muistot kiinnittyvät tiukasti oman suvun ja perheen historiaan, mutta sivuavat myös Naantalin sekä Suomen historiaa. Kerrostumien ei tarvitse olla suuria tai alkuperäisessä muodossaan. Yksi kerrostuma on esimerkiksi tontilta löytyvä, pihakeinun vieressä sijaitseva tukkikasa, jonka tukit ovat alun perin olleet osa tilaan kuulunutta rantapuotia.

Rakennusten merkitys muuttuu ajan myötä. Tilalla sijaitseva 1700-luvulla rakennettu kunniakilven saanut tuulimylly on muutama vuosikymmen sitten merkinnyt eri asioita kuin nykyään. Nykyään se on arvokas kunniakilpikohde, mutta esimerkiksi 1940-luvulla se on toiminut myös lasten ja nuorten ajanviettopaikkana.

Valokuviin ja ihmisten muistiin on tallentunut tietoa niin hävinneistä rakennuksista kuin niihin liittyvistä tapahtumista ja tarinoista. Muisti ja valokuvat ovat tärkeä osa ajallisia kerrostumia ja edesauttavat niiden ymmärtämistä. Tämä korostui haastatellessamme Alitalon nykyistä ja entistä emäntää, jotka molemmat tunsivat tilan pitkän historian. Haastattelun aikana esiin nousi myös rakennuksia, jotka ovat hävinneet jo vuosikymmeniä sitten. Haastattelussa selvisi missä rakennukset olivat sijainneet, milloin ne olivat rakennettu ja myöhemmin kadonneet maisemasta, niiden ulkonäkö sekä se, miksi ne koettiin merkittäviksi.

Alitalon tilalla on pitkä historia, jonka ansiosta sieltä löytyy runsaasti ajallisia kerrostumia. Osa kerrostumista on nähtävissä rakennuksista, kun taas osa on olemassa vain valokuvissa tai tilan asukkaiden muistissa. Kerrostumia pitää osata lukea, jotta ne ovat ymmärrettäviä ja merkityksellisiä. Alitalon asukkaat tuntevat oman tilansa ja sukunsa historian, johon nämä kerrostumat liittyvät. Se auttaa ymmärtämään kerrostumia ja kannustaa myös huolehtimaan niistä sekä välittämään niihin liittyvää tietoa eteenpäin.

-Karoliina Paulomäki
Kirjoittaja on kansatieteen kenttätyökurssille osallistunut Turun yliopiston opiskelija.

Kommentit

Suositut tekstit