Kunniakilpi Pohjanmaalle Vänrikki Stoolin keskukselle

Tänä kesänä perinteisen rakentamistavan kunniakilven sai myös Vöyrin Oravaisissa sijaitseva Vänrikki Stoolin keskus, joka toimii museona ja tapahtumakeskuksena. Keskuksen omistaa vuonna 1991 perustettu Oravais Historiska Förening r.f, jonka tavoitteena on tehdä eläväksi alueen ja samalla Suomen historiaa.

Alueella käytiin 14.9.1808 Oravaisten taistelu, jota pidetään yhtenä Suomen sodan ratkaisutaisteluista. Alueella on kenraalimajuri Adlercreutzin komentokukkula muistomerkkeineen sekä Lotta Svärdin muistokivi. Alue toimii kansainvälisenä sotahistorian harrastajien tapahtumapaikkana ja kaikenikäisen väestön monimuotoisena harrastekeskuksena.

Kuva: Maria Norrgård, www.mariasmemoarer.com

Oravais Historiska Förening r.f. on siirtänyt Vänrikki Stoolin keskukseen hirsirakennuksia lähikylistä. Vuonna 1773 rakennettu Furirbostället on yksi harvoja Ruotsin vallan ajalta säilyneitä upseerinasuntoja. Furirbostället on osittain sisustettu 1700-luvun tyyliin. Tulisijat on muurattu paikallisten perinteisten mallien mukaisesti. Bengtergubbens hus on dendrologisen analyysin mukaan vuodelta 1836. Molemmat rakennukset on siirretty keskukseen Karvatin kylästä. Yhdistys on rakentanut alueelle myös perinteisiä rakennustapoja käyttäen vanhojen mallien mukaisia ulkorakennuksia sekä sotilastorpan.


Alueelle siirretyt rakennukset ja muu rakennettu miljöö muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Rakentamisessa on käytetty vanhoja rakennustapoja ja materiaaleja ja toteutus on tehty tyylillisiä ja rakenteellisia yksityiskohtia myöten huolellisesti. Tapahtumakeskuksessa suomalainen ja ulkomainen yleisö saa paikan historian ohella elävän kosketuksen rakentamisen perinteisiin työtapoihin ja esteettisiin malleihin.

Vänrikki Stoolin keskus ympäristöineen tallentaa ja uusintaa monipuolisella, ainutlaatuisella tavalla talonpoikaisen maaseudun toimintaa ja Suomelle merkityksellisen alueen sotilashistoriaa.

Kommentit

Suositut tekstit