Kunniakilpi Varsinais-Suomeen Sosin tilalle


Tänä vuonna on myönnetty jo neljä Talonpoikaiskulttuurisäätiön perinteisen rakentamistavan kunniakilpeä.  Kilven esittäjä voi olla esimerkiksi seura, yhdistys tai kunta ja luonnollisesti myös kohteen omistaja. Loimaalla sijaitsevalle Sosin tilalle kunniakilpi myönnettiin Loimaa-Seuran esityksestä ja se naulattiin juhlallisesti päärakennuksen seinään 20.6.2017.

Kuva: Raija Tuominen

Sosin tilan tausta ulottuu 1600-luvun lopulle, josta lähtien se on ollut saman suvun hallussa. Talon paikkaa siirrettiin isojaon järjestelyissä. Puuston ympäröimä tilakeskus sijaitsee peltoaukeiden reunalla ja rajautuu jokirantaan. Asuin- ja tuotantopihat rakennuksineen ovat hyvin hoidettuja. Maatilan päätuotantosuunta on kasvinviljely.

Sosin tilan nykyinen asuinrakennus on vuodelta 1900. Pitkärunkoisen, lautavuoratun hirsirakennuksen perustuksia on korjattu ja julkisivussa sekä sisätiloissa on tehty palauttavia kunnostustöitä 1990- ja 2000-luvuilla. Muun muassa iso pirtti on palautettu yhtenäiseksi huonetilaksi. Rakennuksen kunnostuksen periaatteena on ollut käyttää talon rakennusajalle tyypillisiä rakennustapoja ja materiaaleja, ja toteutukset on tehty asiantuntemuksella ja taidolla. Talouspihaa rajaavien kookkaiden varastohallien julkisivukunnostus on suunnitteilla, ja viljankuivaamoon on tehty uusi lautaverhoilu rakennuksen sovittamiseksi ympäristöön. Sosin omistajat ovatkin hyvin tunnistaneet tilansa vuosisataiset talonpoikaiset kulttuuri- ja rakennusperintöarvot.

Kuva: Raija Tuominen
Kunniakilven naulaustilaisuus oli aurinkoisena kesäpäivänä. Kilven neljäksi naulaksi oli valittu tilan vanhoja nauloja. Niitä naulaamassa oli tilan isäntä Pauli Sosi, Loimaa-seuran puheenjohtaja Jukka Ristimäki, Talonpoikaiskulttuurisäätiön kilpiraadin puheenjohtaja Raija Seppänen sekä tilan vastikään rakennusalan ammattilaiseksi valmistunut poika Antero.

Vieraille esiteltiin myös Sosin pihapiiriä ja muita rakennuksia. Talonväkeä onnittelivat paneutuvasta korjaustyöstä muun muassa Maatalousmuseo Saran museonjohtaja Teppo Vihola sekä Loimaa-seuran sihteeri Seija Kylämarkula. Kakkukahvit nautittiin perusteellisen kunnostuksen läpikäyneen pirtin pitkien pöytien ääressäKommentit

Suositut postaukset